Obrt_Dobra_energija_fiskalizacija

Fiskalizacija – osnovni elementi o kojima treba pažljivo brinuti

Zakon o fiskalizaciji na snazi je već nekoliko godina, ali i danas mnogo mikropoduzetnika nije sigurno kako ga ispravno pratiti. Zato, evo podsjetnika na osnovne elemente o kojima treba pažljivo brinuti.

Oni poduzetnici/ce koji primaju uplate kupaca robe ili usluga isključivo na tekući račun svojeg poslovnog subjekta ne moraju imati fiskalnu blagajnu. O tome daju izjavu (Interni akt) na Poreznoj upravi.

Oni koji posluju sa gotovinom, ili kartičnim plaćanjem, dužni su se fiskalizirati. Priča ide ovako:

Prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije, nadležnoj Poreznoj upravi dostavljaju se interni akt kojim se daju:

Podatci o svim poslovnim prostorima u kojima poduzetnik izdaje račune koji podliježu fiskalizaciji. Poreznoj upravi se daju i podatci za: svaki novootvoreni prostor, promjenu adrese, promjenu radnog vremena, privremeno zatvaranje (prestanak rada) prostora. Oni se dostavljaju pojedinačno putem programskog rješenja koje ste odabrali za svoj naplatni uređaj.

(Naplatni uređaj, popularna fiskalna blagajna, i programsko rješenje vaša su trajna veza sa PU, trebate je njegovati i paziti da se ne prekine. U slučaju prekida, hitno pozvati održavatelja vaše opreme da je osposobi, a do tada izdajete račune koje ćete naknadno – unutar 24  sata – unijeti u popravljeni naplatni uređaj. Knjigu računa za takve situacije kupujete u Narodnim novinama i ovjeravate na svojoj Poreznoj upravi, prije početka rada.)

Za potrebe poštivanja slova Zakona, podatak o poslovnim prostorima treba sadržavati:

OIB operatera (operatre je zaposlena osoba koja izdaje račun), oznaku poslovnog prostora, adresu poslovnog prostora, tip poslovnog prostora, radno vrijeme i radne dane te datum početka primjene važenja podataka koji se dostavljaju.

Oznaka poslovnog prostora u Internom aktu mora biti jednaka oznaci na računu, sastavni dio broja računa. Pazite na velika i mala slova, u stvari – pojednostavnite si što više možete. Za poslovni prostor za koji nije moguće naznačiti adresu, navodi se način poslovanja (vrsta djelatnosti, internetska trgovina, pokretna trgovina i slično). Oko ovoga u praksi ima još dosta prijepora.

Oznaku operatera na naplatnom uređaju i oznaku osobe koja je obavila naplatu, obveznik fiskalizacije povezuje s osobnim identifikacijskim brojem te osobe. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera, dostavlja se Poreznoj upravi kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, jer je sastavni dio računa.

Sukladno Zakonu o zaštiti osbnih podataka (Uredba o GDPR) preporučam pseudonimiziranje. Možete odrediti i staviti u Interni akt da se na samom računu za tog operatera navodi oznaka kao što je npr.: Blagajnik 1, Blagajnik 2, inicijali, samo ime i sl.

Sretno!

Share your thoughts