Tag / HZZ potpore

    Loading posts...
  • Potpore_za_samozaposljavanje_Dobra_energija

    Program za samozapošljavanje i potpore sa HZZ

    BEZ PUNO FILOZOFIJE Još malo o programu za samozapošljavanje i potpore sa HZZ. Nije glavni cilj napisati poslovni plan za HZZ i doboti 55.000 kn. Kroz cijeli proces se prolazi na njihovoj…